Comunicat Nº 2


Dia : 6/10/99

Hora : 19:00


NOTA SOBRE EL TERRATRÈMOL DEL DIA 4 D'OCTUBRE DE 1999


La localització de l'epicentre efectuada amb els enregistraments actualment disponibles al Servei Geològic de Catalunya és la següent:

DIA : 4 D'OCTUBRE DE 1999

HORA OFICIAL : 20:14:26

COORDENADES :

    - Latitud : 42º 53' N

    - Longitud : 0º 38' E

PROFUNDITAT: 14 km

MAGNITUD : 5.0


COMENTARIS :

Situació geogràfica :
L'epicentre se situa en el sud de França en el Departament de l'Alta Garona, prop de la frontera espanyola, a uns 20 km de VIELHA (Val d'Aran)

Percepció :
Amb les informacions disponibles fins el moment del comunicat, el moviment sísmic s'ha percebut a gran part de Catalunya, especialment a les comarques del Pirineu lleidatà, on s'ha produït un gran ensurt, sense haver de lamentar danys materials (I<VI, MSK).
S'ha adreçat a la majoria d'ajuntaments de municipis catalans, conjuntament amb l'Observatori Fabra, una enquesta per a determinar les intensitats percebudes al territori.

Rèpliques :
Durant les quasi 48 hores que han seguit al terratrèmol s'ha enregistrat una sola rèplica a la xarxa sísmica, de magnitud 1.5.

Mapa de situació i simulació de las intensitats percebudes :
S'acompanya el mapa amb la situació geogràfica de l'epicentre i la simulació teòrica de les intensitats que poden haver estat percebudes als diferents municipis de Catalunya, seguint un model molt simplificat de propagació de l'energia sísmica.

991004.gif (23982 bytes)

Mapa d'intensitats simulades del terratrèmol del 4 d'octubre de 1999


Càlcul de la magnitud local ML:

Per al càlcul de magnitud local segons la definició de Richter s'ha realitzat la simulació Wood-Anderson dels enregistraments de les estacions sísmiques de banda ampla (Broad Band) de Les Avellanes (AVN) i Fontmartina (FON). A la Figura 1 es mostren els enregistraments originals; l'escala d'amplituds és en nanòmetres per segon (10-9 m/s). A la Figura 2 es mostren els sismogrames que resulten de la simulació Wood - Anderson. El resultat de fer la mitjana dels valors calculats per a cada una de les components és ML = 5.0.

 

FIGURA 1

figura1.gif (10009 bytes)

 

FIGURA 2

figura2.gif (12220 bytes)

figura3.gif (11130 bytes)


Més informació a:

e-mail: xarxasismica@icc.es

Instituto Geográfico Nacional