Generalitat de Catalunya
Estudi de l'enquesta de comprensió del Butlletí de Perill d'Allaus

Des dels inicis del Servei d’Informació i Prevenció d’allaus l'any 1986, es duen a terme els butlletins de perill d’allaus (BPA) amb l’objectiu d’alertar a la població que viu i que visita el Pirineu de Catalunya. Inicialment aquests butlletins s’emetien sols en format text (BPAT). L'any 2009, l’aleshores l’IGC -actualment ICGC-, inicia l’emissió dels BPA en format gràfic (BPAG) a través del lloc web per tal de difondre les informacions del perill d’allaus més comprensibles tot evitant les barreres lingüístiques.

Paral·lelament es dissenya una enquesta de comprensió del butlletí de perill d’allaus, tant del BPAG com del BPAT (accés a l'enquesta). Aquesta enquesta és difon de manera pública i oberta a tothom qui vulgui expressar les seves idees, neguits i opinions respecte els BPA de l’ICGC.

En aquesta pàgina es presenta l'estudi que recull els resultats de 7 anys d’enquesta, des del 2009 al 2016.

Volem agrair la participació a totes les persones que desinteressadament han respost l’enquesta, especialment perquè gràcies a ells rebem un feed-back inestimable i molt valuós de l’usuari de muntanya. Moltes gràcies a tots!

Resultats de l’enquesta

Des de la publicació de l’enquesta de comprensió del BPA l'any 2009, fins a finals de juny de l'any 2016, s’han enregistrat 311 respostes.

Tot seguit passem a mostrar els resultats més destacables:

El patró de persona que respon a l’enquesta, i per tant usuari que expressa feed-back, és: home entre 31-40 anys practicant d’esquí de muntanya, i que consulta diàriament els dos BPAs (gràfic i text) a través del lloc web.

El patró de persona que respon a l’enquesta

 

El patró de persona que respon a l’enquesta

 

El patró de persona que respon a l’enquesta

 

Les icones del BPA es valoren positivament: el 83% les entenen o bastant o molt.

El patró de persona que respon a l’enquesta

 

La informació que més es busca al BPA, després del grau de perill, és la localització del perill (orientacions i cotes).

 

El patró de persona que respon a l’enquesta

 

Destaca la valoració positiva que fa l’usuari del servei en l’apartat de comentaris (24%) en front de les queixes (3%).

 

Per veure el resultats complets de l’enquesta i l’anàlisi, descarregeu-vos l'informe tècnic (1 MB)