Gruixos de neu per temporades

Pirineu
Bonaigua Boí Malniu Cadí Nord Cadí Nord Núria

   Mapa sensible, cliqueu sobre una estació nivometeorològica (Totes les estacions | BonaiguaBoí | Malniu | Cadí Nord | Núria)

Els gràfics de la temporada actual s'actualitzen a les 11.00 h de dilluns a dissabte. L'evolució diària del gruix de neu al terra, mesurat a les 08.00 h, es representa amb àrea blava. La línea gruixuda correspon a la mitjana climàtica del gruix de neu al terra, calculada a partir d'un període superior a 8 anys. Les dades són validades abans de ser publicades.

Per valorar si el gruix de neu diari es troba dins de la normalitat, o bé és excedentari o deficitari, cal fixar-se en les línies més fines, allunyades respecte a la mitjana. La valoració s'obté a partir del percentatge (%) que representa el valor diari respecte a la mitjana i la seva ubicació dins d'un dels intervals delimitats per les corbes següents: 

  • Gruix < 30% : Molt deficitari
  • Gruix entre 30% - 90% : Deficitari 
  • Gruix entre 90% - 110% : Normal
  • Gruix entre 110% - 190% : Excedentari
  • Gruix >190% : Molt excedentari
Estació nivometeorològica automàtica Bonaigua (Servei Meteorològic de Catalunya) Registre històric
ETRS89 UTM31N X: 334808 Y: 4723574 | Altitud (m): 2266 | Orientació: W
Sector nivoclimàtic: Aran-Franja Nord de la Pallaresa | Inici de les mesures: 01/11/1997

Bonaigua