Generalitat de Catalunya
Cartografia d'allaus

En aquesta secció hi podeu trobar la informació cartogràfica d'allaus disponible. El 1986 s'inicià el projecte de predicció espacial del risc d'allaus (cartografia). Aquest projecte es materialitzà amb la publicació dels 14 fulls corresponents al Mapa de Zones d'Allaus, finalitzada el 2006. Tota la informació generada en la realització d'aquest pla de cartografies ha estat guardada a la Base de Dades d'Allaus de Catalunya, i és consultable a través del Servidor de la Base de Dades d'Allaus. Aquesta, serà analitzada anualment en el Butlletí de l'Activitat d'Allaus.

El seguiment de l'activitat d'allaus es recull en el Butlletí nivològic i d'activitat d'allaus [+info:].