Generalitat de Catalunya
Informació nivològica
Aquesta secció complementa les informacions del Butlletí de Perill d'Allaus, afegint dades sobre el mantell nival i l'activitat d'allaus, i alhora informa sobre  l'evolució de la neu durant la temporada en curs. Les dades de temporades passades són també accessibles.

Servei d'informació de gruix de neu i valoració climàtica diària: InfoGruixNEU
L'evolució del gruix de neu al terra i la seva valoració climàtica informa diàriament del gruix de neu total existent a diverses estacions nivometeorològiques d'alta muntanya del Pirineu de Catalunya i avalua la normalitat de la temporada en curs i les darreres disponibles. La informació s'ha elaborat a partir de les dades de gruix de neu mesurat diàriament a 5 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) amb l'objectiu de mostrar les diferències regionals en el volum de neu que poden existir entre diferents conques del Pirineu de Catalunya.

A més del gruix diari de neu al terra es pot consultar la seva evolució al llarg de la temporada, així com la valoració climàtica diària respecte a la mitjana climàtica, elaborada a partir de les sèries de dades de temporades disponibles de cada estació. El gràfic resultant permet fer una comparació del gruix de neu al terra respecte la mitjana climàtica, amb una valoració estadística  d'excedentari, normal o deficitari.

Resum nivològic setmanal
La temporada 2013-2014 incorpora com a novetat el nou servei de Resum nivològic setmanal. El resum nivològic setmanal descriu els trets destacables del mantell nival i de l'activitat d'allaus aportant una informació de síntesi que permet contextualitzar les informacions del butlletí de perill d'allaus diari, així com també disposar del seguiment de l'evolució de la temporada en curs.

Butlletins nivològics hivernals i d'activitat d'allaus
Recull anual que resumeix la temporada hivernal corresponent des del punt de vista de l'evolució de les condicions meteorològiques, de l'estat del mantell nival i de l'activitat d'allaus al Pirineu de Catalunya. El Butlletí de l'Activitat d'Allaus és una memòria anual on s'analitzen les dades recollides a la Base de Dades d'Allaus de Catalunya (BDAC), i es descriuen els accidents i episodis d'allaus majors, en cas que n'hagin ocorregut.