Generalitat de Catalunya
Llegenda de Símbols del Butlletí de Perill d'Allaus Gràfic
Grau de perill


Molt fortFortMarcatModeratFeble

Sense determinar - No hi ha prou informació per determinar el perill d'allaus

Sense determinar

Distribució del mantell nival

Cotes de distribució del mantell nival en orientacions nord i sud.

  • Zona de color blanc: mantell nival continu
  • Traç continu: Cota de neu a partir la qual el mantell nival és continu
  • Zona de color gris clar: mantell nival discontinu
  • Traç discontinu: Cota de neu a partir la qual el mantell nival apareix de forma discontínua
  • Zona de color gris fosc: Sense mantell nival
Mida i tipus de l'allau

Mida de l'allau:
S:  petita;  M: mitjana; L: gran.

Tipus d'allau:
Allau de fusió

 

Allau de fusió

Allau de placa

 

Allau de placa

AAllau de neu recent

 

Allau de neu recent

Allaus de neu recent

 

Allaus de neu recent
i de placa

Localització del perill per orientacions i cotes

En vermell orientacions i cotes on és més probable que caiguin les allaus.

Ejemplo: Peligro de Alud localizado en orientaciones norte, nordeste, este y sudeste para todas las cotas.

Exemple: Perill d'allau localitzat en orientacions nord, nord-est, est i sud-est a totes les cotes.

Sobrecàrrega (necessària per a provocar allaus de placa i de neu recent)
Caiguda espontània

 

Caiguda
espontània

Sobrecàrrega feble

 

Sobrecàrrega
feble

Sobrecàrrega forta

 

Sobrecàrrega
forta

Moment en que són més probables les allaus de fusió

En vermell es mostra la franja horària en què és més probable que caiguin les allaus de fusió.

Aludes por fusión probables entre las 10 y las 21 horas

Exemple: Allaus per fusió probables entre les 10 i les 21 hores.

Probabilitat de caiguda de les allaus
Probabilitat de caiguda
Tendència a 48h