Generalitat de Catalunya
Qüestionari d'allaus observades

Dades personals de qui omple la fitxa

 

Sou d'alguna entitat excursionista? :
* Heu vist caure l'allau? :
Heu fet fotografies? :


Dades de la caiguda de l'allau

(Si l'heu vist baixar)

Data :
Saps la data exacta :
No saps la data exacta :
Hora :
Sí sap l'hora exacta :
No saps l'hora exacta :
Tipus de temps :
Temperatura de l'aire :
Sí saps la temperatura exacta :
No saps la temperatura exacta :
Vent :


Dades de l'allau

(Tria les opcions que millor defineixin l'allau)

Tipus d'allau
Tipus de sortida :
Allau de placa


Allau sense cohesió, amb sortida puntual


Allau sense cohesió, amb sortida linial


Posició de la superfície de lliscament :
Allau de superfície (neu sobre neu)


Allau de fons

Allau de neu pols o amb aerosol


Allau de flux dens
Tipus de desplaçament de la neu (en cas d'haver vist baixar l'allau) :
Poc definit


En grumolls


En bolesEn blocs
Paràmetres de l'allau (en m) :
Paràmetres de l'allau (en m)
m
m
m
m
m
Mb (Mida màxima dels blocs en m) :
m
m
m
Morfologia :
Zona de sortida :
Zona de trajecte :
Perfil de la zona de sortida :
Convex


Còncau


Rectilini


Causes de l'origen de l'allau

Causes


Dades de la persona o grup de persones que han estat afectades per l'allau

(Tant si qui omple la fitxa formava part del grup o no)

Heu provocat l'allau? :
Us ha arreplegat l'allau? :
Accidentats :
Material de seguretat :
Portàveu ARVA? :
Portàveu pala? :
Portàveu sonda? :
Tipus de rescat :


En cas de rescat organitzat :
Com heu trobat la / les víctimes? :


Activitats dels accidentats :
Localització de l'allau

 * Són camps obligatoris
* Entreu les lletres que apareixen en la imatge de sota. No es diferencien les majúscules de les minúscules.

Política de privacitat de dades
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya garanteix que tota la informació referent a les dades personals seran tractades de manera confidencial i en cap moment s'oferiran a tercers. D'acord amb la llei 15/1999 es reconeix el dret de l'usuari a accedir, modificar i/o cancel·lar les seves dades personals de les nostres bases de dades mitjançant un escrit adreçat a l'ICGC.