Generalitat de Catalunya
Arxiu del Parc Natural de Cap de Creus
Les zones costaneres són un sistema altament dinàmic

Llibre verd de l'Estat de la zona costanera a Catalunya, 2010
Caracterització de l'estat i l'evolució de la zona costanera que serveix com a referència de base per a la planificació i la gestió costanera i la identificació dels conflictes existents al llarg de la costa catalana

Els processos costaners als Geotreballs de l'ICGC
L'ICGC i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners treballen en la metodologia
Projecte iCOAST (integrated Coastal Alert SysTem)

Projecte europeu iCOAST d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Resum i conclusions del projecte (30/11/15) i Visor iCoast

Delta de l'Ebre
Els treballs desenvolupats s'han centrat amb l'estudi morfodinàmic de la platja del Trabucador i la subsidència del Delta
Informació tècnica
Informacions d'interès i enllaços als participants del Llibre verd