Generalitat de Catalunya
Preguntes freqüents
1 - Quines dades s'ofereixen des del lloc web de l'ICGC?
Les dades que s'ofereixen des del lloc web de l'ICGC contenen informació geotemàtica de Cartografia geològica, Allaus, Sismologia, Enginyeria geològica i d'altres informacions, notícies i novetats relacionades amb l'Institut i ciències afins a la geologia. Al lloc web també podreu realitzar descàrregues gratuïtes de mapes geològics (escala 1:25 000 i 1:50 000), de zones d'allaus (escala 1:25.000) i geotemàtics (diverses escales).
2 - Tenen drets d'autor les dades que s'ofereixen?

Sí, per a més indicacions visiteu l'avís legal.
La descàrrega de dades del web és gratuïta però el seu ús està subjecte a l'acceptació de les condicions d'ús.

3 - Com puc aconseguir els mapes en format digital?
Els mapes geològics disponibles a la pàgina de "Catàleg de cartografia geològica i geotemàtica" es poden descarregar en format GeoPDF. D'altra banda, es pot accedir a Geoindex amb els seus visors i geoserveis on us hi podeu connectar a les nostres dades sense necessitat de descarregar-les.
4 - És gratuïta la descàrrega de mapes?
Sí, la descàrrega de mapes és totalment gratuïta però el seu ús està subjecte a l'acceptació de condicions d'ús (veure avís legal).
5 - Com puc imprimir a escala els mapes que he descarregat?
Per a que el mapa descarregat en format digital s'imprimeixi a l'escala correcta cal consultar les propietats del document per tal de conèixer les seves dimensions. Un cop fet això es determina la mida de la impressió amb les mateixes dimensions del mapa. Val a dir que un mapa complert ocuparà varies pàgines de mida A4 o A3 a menys que es tingui una impressora tipus plòter.
6 - Com puc saber quins mapes geològics estan publicats?
Accedint des de la pàgina principal (Inici) a la pàgina de "Cartografia geològica i geotemàtica".
7 - On puc comprar-los? I en format imprès?
A la pàgina de "Distribució de productes de l'ICGC" es descriuen els dos canals de distribució de productes: Publicacions de la Generalitat de Catalunya i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
8 - Com puc obtenir informació dels treballs geològics realitzats per l'ICGC en una àrea determinada?
Per a conèixer els treballs realitzats en alguna àrea en concret es pot consultar el "Catàleg de publicacions" i el conjunt de dades disponibles a "Geoíndex". Pel que fa a altres tipus d'estudis adreceu-vos a la pàgina de "Contacte de l'ICGC".
9 - Què faig si he vist un allau?

Des de la pàgina principal hi ha l'enllaç 'Heu vist un allau?' per accedir al qüestionari d'allaus observades.
Aquest qüestionari és molt útil per tal de millorar els estudis i la prevenció d'allaus.

10 - Què faig si he percebut un terratrèmol?

Des de la pàgina principal hi ha l'enllaç 'Heu percebut un terratrèmol?' per accedir al qüestionari macrosísmic individual.
Aquest qüestionari és molt útil per tal de millorar els estudis i valorar el grau d'intensitat dels terratrèmols.

11 - Com puc saber si hi ha hagut un terratrèmol?
A la pàgina principal hi ha un enllaç que porta a la pàgina de Terratrèmols recents. Allí hi ha l'enllaç per accedir a Comunicats sísmics de terratrèmols percebuts per la població. A més a més, també pot ser útil consultar el Servei de Sismogrames en directe i el Mapa de localitzacions preliminars de terratrèmols dels darrers 30 dies.