Generalitat de Catalunya
B6_geofisica_presentacio
L'ICGC aplica mètodes d'exploració geofísica com a suport als projectes interns, a les necessitats del Departament de Territori i Sostenibilitat i a demandes externes específiques
B6_geofisica_tecniques2
Descripció dels mètodes geofísics aplicats, tractament i anàlisi de les dades obtingudes
B6_geofisica_instrumentacio1
Catàleg d'eines i recursos disponibles a l'IGC per l'exploració geofísica
Estudis destacats
Relació d'estudis i treballs geofísics destacats