Generalitat de Catalunya
  geoindex
  Disponibles 9 visors i 106 capes agrupades en 27 àrees temàtiques de geoserveis en línia

  Visors

  Catàleg de geoserveis

  Subsòl
  Potencial geotèrmic, modelització tridimensional de l'estructura geològica, exploració geofísica i jornades d'emmagatzematge geològic de CO2

  Model geològic 3D PDF

  Model geològic 3D

  Atles de Geotèrmia de Catalunya

  Actualitat
  Població i 3D
  26/03/2015
  L'Evolució de la població de Catalunya (1717-2011) és un nou prototipus pensat per mostrar les possibilitats de la tecnologia Cesium com a visualitzador de dades dinàmiques
  Homenatge a Jordi Guimet amb motiu de llur jubilació
  19/03/2015
  Aprofitant la reunió del Comitè Tècnic de l'Open Geospatial Consortium (OGC) a Barcelona, el dia 13 de març, Jordi Guimet va rebre homenatge del president de l'OGC
  Inauguració oficial de l'Entorn d'Aprenentatge de Tremp
  11/03/2015
  El 6 de març de 2015 es va inaugurar oficialment l'Entorn d'Aprenentatge de Tremp
  Exercici d'inspecció per trobar indicis d'una prova nuclear
  02/03/2015
  La Comissió Preparatòria de l'Organització del Tractat de Prohibició Total de Proves Nuclears és una organització de les Nacions Unides amb seu a Viena. L'ICGC ha contribuït en l'exercici aportant un membre a l'equip de 10 avaluadors externs de tot el Món
  Destaquem
  9es Jornades SIG Lliure
  26 març 2015 - 27 març 2015
  L'ICGC patrocina les 9es Jornades SIG Lliure que se celebraran a l'Auditori-Palau de Congressos de Girona, del 26 al 27 de març

  Xerrada "Els riscos geològics i el planejament urbanístic"
  10/04/2015

  L'ICGC farà una xerrada sobre "Els riscos geològics i el planejament urbanístic" al Seminari Tècnic Local organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya
  Curs d'introducció a FME Desktop
  20/04/2015

  FME 2015 World Tour. Reunión con expertos, Desarrollar habilidades, Compartir Conocimientos!
  Exposició "El mapa com a eina de govern: centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya"
  12 febrer 2015 - 22 maig 2015
  Exposició organitzada per l'ICGC i la Diputació de Barcelona

  Entrada lliure.
  Lloc: seu de l'ICGC.