Generalitat de Catalunya
  geoindex
  Disponibles 9 visors i 103 capes agrupades en 27 àrees temàtiques de geoserveis en línia

  Geoíndex s'ha actualitzat al sistema geodèsic de referència ETRS89

  Visors

  Catàleg de geoserveis

  Subsòl
  Potencial geotèrmic, modelització tridimensional de l'estructura geològica, exploració geofísica i jornades d'emmagatzematge geològic de CO2

  Model geològic 3D PDF

  Model geològic 3D

  Atles de Geotèrmia de Catalunya

  Actualitat
  Visita a les obres de la L9
  19/05/2015
  El 15 de maig de 2015, l'ICGC, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre (Departament de Territori i Sostenibilitat) i la direcció d'obra L9 (Getinsa-Payma) van visitar les obres de la Línia 9 de metro
  8a edició de l'EUREGEO
  18/05/2015
  Del 15 al 17 de juny l'ICGC acull la 8a edició de l'European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, que se celebrarà a la Casa Convalescència, en el recinte històric de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona
  El Barri Vell de Girona a vista d'ocell
  15/05/2015
  Hem inclòs un nou prototipus al Betaportal de l'ICGC: el model en 3D del Barri Vell de Girona
  Més de 5,5 milions de descàrregues en 10 anys (2003-2015)
  11/05/2015
  Són moltes les administracions que han posat a l'abast del ciutadà les seves dades o estan treballant per fer-ho sota el concepte "dades obertes". L'Institut, des de 2003, facilita la descàrrega directa i gratuïta de geoinformació
  Nova Institució, Nova Memòria 2014
  07/05/2015
  Tot unint les forces de l'Institut Cartogràfic, de l'Institut Geològic i de l'empresa pública GEOCAT, el 2014 es va crear l'ICGC, i la integració de les disciplines i dels serveis va donar els seus primers resultats el primer any de la seva nucleació
  Destaquem
  Presentació del llibre "La Conca de Tremp, on les pedres parlen"
  29/05/2015

  Divendres, 29 de maig a les 19:00 hores
  Lloc: Sala d'actes de l'Epicentre a Tremp
  INSPIRE: Geospatial World Forum
  25 de maig 2015 - 29 de maig de 2015
  La conferència INSPIRE i el Geospatial World Forum de 2015 s'organitzen conjuntament els dies 25-29 maig de 2015 a Lisboa. L'ICGC hi participa amb 9 presentacions.
  Exposició GEOflaix!
  1 d'abril 2015 - 30 de juny 2015
  Exposició organitzada per la UB, el CSIC-ITJA i l'ICGC

  Visites a concertar.
  Lloc: seu del CST de l'ICGC a Tremp