Generalitat de Catalunya
Heu percebut un terratrèmol?

Qüestionari macrosísmic individual

Us agriríem que responguéssiu al següent qüestionari marcant la resposta més adient. Una observació negativa (terratrèmol no percebut) és tan útil com una afirmativa.Dades personals de qui omple la fitxa

 Percepció personal

 

Efectes que va observar sobre els objectes

 Efectes sobre l'entorn

 Efectes sobre les construccions

 

Tipus A

(Parets de maçoneria en sec o amb fang o edifici amb patologia generalitzada)


Tipus B

(Construccions amb murs de fàbrica de totxo, de blocs de morter, ...)


Tipus C

(Construccions amb estructura metàl·lica o de formigó armat)

Fissures en revestiments
Caiguda de petits trossos de revestiment
Fissures en parets
Caiguda de grans trossos de revestiment
Esquerdes o enderrocament parcial en xemeneies
Caida de objetos
Escletxes en parets exteriors
Caiguda de xemeneies i altres elements constructius
Bretxes en murs resistents, enderrocament parcial
Pèrdua d'enllaç entre elements constructiusComentaris* Són camps obligatoris
* Entreu les lletres que apareixen en la imatge de sota. No es diferencien les majúscules de les minúscules.

Política de privacitat de dades
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya garanteix que tota la informació referent a les dades personals seran tractades de manera confidencial i en cap moment s'oferiran a tercers. D'acord amb la llei 15/1999 es reconeix el dret de l'usuari a accedir, modificar i/o cancel·lar les seves dades personals de les nostres bases de dades mitjançant un escrit adreçat a l'ICGC.