Generalitat de Catalunya
Concepte de sòl
El concepte sòl presenta diferents significats en funció del camp d’actuació
Estudi i cartografia de sòls
L'estudi del sòl comporta l'anàlisi dels sistemes oberts i dinàmics de les fases sòlida, líquida i gasosa
El Mapa de sòls 1:25.000
L'ICGC treballa en la realització del Geotreball IV "El Mapa de sòls 1:25.000"
Antecedents històrics
Treballs previs en edafologia a Catalunya que fonamenten els treballs actuals de l'ICGC

Catàleg de sòls
Cercador dels tipus de sòls del Geotreball IV

Catàleg de sòls 1:25.000: actualització juny 2016

Informació tècnica
Recull de documents d'interès d'edafologia, forest, descripció de sòls, classificació de sòls, guies de camp, lèxic, anàlisi, aplicacions, docència...

Transcatalonia 2014 Conca de Tremp

Curs "Internacional Intensive Training Course on Soil Micromorphology, 2014"