Generalitat de Catalunya
Potencial d'explotació d'energia geotèrmica
Potencial d'explotació d'energia geotèrmica

Atles de Geotèrmia de Catalunya

Model geològic 3D
Modelització tridimensional de l'estructura geològica de Catalunya

Accés al Model geològic 3D (PDF, 45 MB)
Geofísica aplicada
Exploració geofísica, tècniques i instrumentació

Estudis i treballs destacats

II Jornada sobre emmagatzematge geològic
II Jornada sobre emmagatzematge geològic. El subsòl com a recurs i nova frontera (2013)

Videos de la jornada
co2
I Jornades sobre l'emmagatzematge geològic de CO2. Cicle de conferències (2011)