Generalitat de Catalunya
Sismicitat de Catalunya

Introducció a la sismicitat, mapes de sismicitat, butlletins sismològics, etc.

Butlletí sismològic 2013 i llista de terratrèmols de la crisi Castor

Informació tècnica

Jornades, projectes, informes d'inspecció tècnica i estudis realitzats

Col·loqui i informe del terratrèmol de Lorca 2011